Hey! Code sätter lärarna i fokus när Sveriges elever ska programmera.

I april 2018 lanserar vi äntligen det digitala läromedlet Hey! Code – där programmering på lika villkor står i fokus!

Vi är övertygade om att en lärares trygghet inom ett ämne speglar sig i kvaliteten på undervisningen. Vi vill underlätta för de 8 av 10 lärarna som idag känner en stor oro kring den stundande regleringen i läroplanen, Lgr11. Alla ska kunna undervisa i programmering – oavsett förkunskap och tidigare erfarenhet.

Utan ett verktyg där lärare får kontroll och översikt över vad som händer i klassrummet och vilken elev som gör vad kommer kvaliteten på den programmering vi lär ut inte att kunna säkras. Vi ser att jämlikheten är direkt onåbar utan en konkret uppföljning av undervisningen direkt i klassrummet.

Vi ser idag att flertalet pedagoger lägger tid, kraft och pengar på att utbilda sig i att skapa egna uppgifter och lösningar som kommer att fungera på kort sikt. Men vad händer sen? Att lägga ansvaret i knäet på samtliga skolor och lärare att inte bara undervisa i ett nytt ämne, utan även skapa det material de ska använda är som upplagt för ojämn utbildning. Det skapar dessutom en stress och tar av tid som inte finns.

Utifrån denna fakta har vi skapat Hey! Code. En tjänst som låter alla lärare, oavsett förkunskaper, att hålla i en kvalitativ undervisning inom programmering. Hey! Code erbjuder en helhetslösning och en röd tråd i utbildningen för årskurs 1-9 och är framtagen i samråd med ett team av lärare och rektorer. Vi vill att alla elever ska få samma förutsättningar att leva i en digital värld, oberoende av vilken pedagog eller kommun man tillhör.

Hey! Code innehåller färdiga uppgifter och stegvis introduktion till programmeringens olika koncept. Med tillhörande lärarhandledning och realtidsuppföljning i klassrummet ger vi alla lärare bästa förutsättningar att undervisa i programmering.

Skolan är den viktigaste pusselbiten i en jämställd digital framtid – Hey! Code hjälper dem att nå dit!