Programmering i fokus på SETT.

 

Vi spenderade föregående vecka på SETT-mässan i Stockholm, där vi fick äran att vara en del av Microsofts monter. Intresset för programmering fullkomligt bubblade på mässan. Det pratades, diskuterades, förelästes om och inte minst visades lösningar för hur undervisningen kan se ut. Lösningarna är många – men vår uppfattning är oförändrad.

Hur säkerställer vi en jämlik utbildning om alla lärare själva behöver skapa materialet till utbildningen? Hur följer vi upp elevernas progression och framförallt, vad gör vi år två, tre och framåt? Ska lärarna själva skapa material i takt med att elevernas kunskap ökar kommer de på sikt att tvingas lägga en stor mängd tid och kraft för att fortsätta sin utveckling i takt med elevernas och kvalitetsskillnaden i utbildningen kommer att te sig stor.

IMG_0349.jpg

 Vi hade bra och givande dagar där vi diskuterade Hey! Code i skolmiljö och fick möjlighet att ställa frågor kring den problematik som skolor och kommuner stöter på idag. Tidsbrist är en av de största gemensamma nämnarna i kombination med att undervisa i ett ämne som man själv inte känner sig bekväm i. Eleverna springer snabbt framåt i en digital värld och där är det viktigt att lärarna känner tryggheten i att de leder undervisningen och inte tvärtom.

Att Hey! Code erbjuder såväl ett helhetskoncept för hela grundskolan och en röd tråd i progressionen kombinerat med att programmet integrerar med flera ämnen, inte bara matematik och teknik, är en stor fördel för skolorna. Vi tror att ett och samma program i samtliga ämnen skapar en tydlighet för eleverna och en trygghet för lärarna.

För de skolor som idag använder sig av Microsoft Teams kommer vi inom kort att kunna presentera en förenklad väg till att använda Hey! Code – allt för att göra det så lättillgängligt som möjligt! 

Vi ser fram emot stundande lansering och är redo att ge grundskolorna hjälpen de behöver för att säkerställa jämlikheten i programmeringsundervisningen!

 
 

Stort tack till Microsoft med personal för att vi fick dela SETT-dagarna med Er!

IMG_0347.jpg